„Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu” - Jan Paweł II

Ramowy Plan Dnia

7:00 – 8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie,utworów literatury dziecięcej, historyjki obrazkowe. Prace porządkowo – gospodarcze
8:00 – 8:30 Zabawy dowolne, zajęcia indywidualne; Prace porządkowe w sali, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania; Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu
8:30 – 9:00 Śniadanie
9:00 – 11:45 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą (kierowane) oraz niekierowane. Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela; zabawy i zajęcia,ruchowe, rytmika, zabawy w jęz. obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze; zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu
11:45-12:30 Czynności samoobsługowe i higieniczne,,przygotowanie do obiadu;Obiad
12:30 – 13:00 Relaksacja, odpoczynek, ćwiczenia ortofoniczne, paluszkowe itp.,praca indywidualna
13:00 – 14:45 Zabawy dydaktyczne, zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym. Gry i zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zabawy ze śpiewem, działalność plastyczna, zabawy ruchowe; zajęcia dodatkowe (w tym religia na wniosek rodziców); zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu
14:45-15:00 Czynności samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku
15:00 – 15:15 Podwieczorek
15:15 – 17:00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Rozchodzenie się dzieci