Współpracujemy z:

„Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu” - Jan Paweł II

Karta zgłoszenia

 

 

  • Karta zgłoszenia dziecka zostanie Państwu dana do wypełnienia podczas spotkania rekrutacyjnego w przedszkolu
  • Na spotkanie rekrutacyjne prosimy o przygotowanie dokumentów: dowód osobisty przynajmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych dziecka, numer pesel dziecka